1. התקשרו 072-3924448
 2. אודותינו
 3. צור קשר
דף הבית
אתרי סקי
חבילות סקי
אודותינו
צור קשר 072-3924448
 1. דף הבית
 2. תנאים ואחריות

תנאים, הגבלת אחריות והנחיות

חברת "ד"ר סקי" היא חברה המתווכת בין נותני שירותי חופשות סקי לבין הלקוח, במטרה להקל על הזמנת החופשה וניצול שיתופי פעולה בין החברה לבין נותני השירותים כדי לאפשר היקף מחירים נמוך ובר השגה. עם זאת, כחברה המארגנת את הטיול, לד"ר סקי אין אפשרות לשנות או לקחת אחריות על מדיניות החברות איתה היא משתפת פעולה.
כשירות ללקוחותינו, להלן פירוט של שלל תנאי העסקה ופירוט מדיניות של החברות השונות המשתפות פעולה עם ד"ר סקי. באמצעותן, ניתן ללמוד את כל הזכויות והמגבלות עבור מזמיני החופשה מנותני השירות.

הרשום להלן הינו פירוט התנאים והגבלות האחריות לחופשת הסקי שלכם.

"ד"ר סקי" הינו עסק שעיקר עיסוקו הוא ארגון חופשות סקי באתרים טין ואבוריה שבצרפת.

השירותים המופיעים באתר האינטרנט ובהצעת המחיר של ד"ר סקי הינם על אחריות נותני השירותים למיניהם. ד"ר סקי פועל כמתווך בין המזמין לבין נותני שירותים אלה והוא אינו אחראי לביצועם בפועל.

להלן תנאי העסקה בכל הקשור לנותני השירותים השונים:

חברות תעופה וטיסות

 • אחריות חברות התעופה, מוגבלת לתנאים המופיעים על כרטיסי הטיסה ובאתרי האינטרנט של חברות התעופה בהן נרכשו כרטיסי הטיסה ועל הלקוח מוטלת החובה לקרוא תנאים אלה. כל תלונה או תביעה בכל הקשור לחברות התעופה ו/או לטיסות יש להפנות לחברת התעופה הרלבנטית.
 • לאור העובדה שעשוי להיות שינוי מהותי במחיר הטיסות עקב שינוי מחירים שיבוצע ע"י חברת התעופה, עשוי מחיר החבילה להשתנות לעומת הרשום באתר האינטרנט. הודעה על שינוי כזה תימסר לכם טרם החתימה על עסקת חופשת הסקי.
 • מועדי הטיסות נקבעים ע"י חברות התעופה. על הלקוח לוודא את מועדי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה, ו- 24 שעות לפני המועד המתוכנן לטיסה. תשומת לבכם מיוחדת נדרשת לגבי טיסות חברת Easy Jet שהן טיסות צ'רטר.
 • הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שד"ר סקי אינו אחראי לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, ולפיכך הלקוח לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי מד"ר סקי במקרים אלה.
 • במידה וכתוצאה משינוי במועדי הטיסה יאלץ הלקוח להזמין חדר בבית מלון לא ישא ד"ר סקי בתוספת עלות זו.

שער החליפין של המט"ח

מחיר חבילת הסקי נקוב באירו. כל תשלום בשקלים חדשים יחושב לפי שער המחאות גבוה ביום התשלום, בהתאם לשער הנהוג בבנק לאומי לישראל בע"מ.

קבלת ופינוי הדירות

קבלת הדירות תהיה החל מהשעה 14:00 ופינוין עד השעה 10:00 בבוקר.

דמי ביטול - לחבילות המבוססות על כל חברות התעופה

ביטול בהזמנה ייעשה אך ורק בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל). על הלקוח לוודא שנציג ד"ר סקי קיבל את הודעת הביטול.

 • מעל 40 יום לפני מועד היציאה מישראל - 400 אירו לאדם
 • מעל 10 ועד 39 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 75% משווי העסקה.
 • עד 9 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 100% משווי העסקה.

יום מוגדר כיום עסקים שאינו כולל ימי שבת, חג ו/או ימי א' בשבוע.

במידה ויהיה ביטול, של אדם אחד או יותר, והביטול יתבצע מעל 21 ימים לפני מועד היציאה מישראל תחויב כל הקבוצה לבטל או להחליף את מועד החופשה לפי דמי הביטול או השינוי המופיעים בדף תנאים ואחריות זה, או לשלם את עלות החבילה של הנוסע המבטל.

דמי ביטול - לחבילות ללא טיסות

ביטול בהזמנה ייעשה אך ורק בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל). על הלקוח לוודא שנציג ד"ר סקי קיבל את הודעת הביטול.

 • מעל 40 יום לפני מועד היציאה מישראל- 100 אירו לאדם
 • מעל 25 ימים ועד 39 יום לפני מועד היציאה מישראל- 40% משווי העיסקה
 • מעל 10 ימים ועד 24 יום לפני מועד היציאה מישראל- 75% משווי העיסקה
 • עד 9 ימים לפני מועד היציאה מישראל- 100% משווי העיסקה

יום מוגדר כיום עסקים שאינו כולל ימי שבת, חג ו/או ימי א' בשבוע.

במידה ויהיה ביטול, של אדם אחד או יותר, והביטול יתבצע מעל 47 ימים לפני מועד היציאה מישראל תחויב כל הקבוצה לבטל או להחליף את מועד החופשה לפי דמי הביטול או השינוי המופיעים בדף תנאים ואחריות זה, או לשלם את עלות החבילה של הנוסע המבטל.

דמי שינוי תאריכי חופשה למועד אחר - לחבילות המבוססות על כל חברות התעופה

שינוי תאריכי חופשה ייעשה אך ורק בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל). על הלקוח לוודא שנציג ד"ר סקי קיבל את הודעת הביטול.

 • מעל 40 יום לפני מועד היציאה מישראל - 300 אירו לאדם
 • מעל 15ועד 39 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 60% משווי העיסקה.
 • עד 14 יום לפני מועד היציאה מישראל- 80% משווי העיסקה.

יום מוגדר כיום עסקים שאינו כולל ימי שבת, חג ו/או ימי א' בשבוע.

במידה ויהיה שינוי בתאריכי החופשה למועד אחר, של אדם אחד או יותר והשינוי יתבצע מעל 21 ימים לפני מועד היציאה מישראל, תחויב כל הקבוצה לשנות את מועד החופשה לפי דמי השינוי המופיעים בדף תנאים ואחריות זה. בנוסף לדמי השינוי, בעת ביצוע שינוי תאריך חופשה, יצטרכו הנוסעים לשלם את ההפרש בין מחיר החבילה המקורי אותה רכשו למחיר החבילה החדש )כפי שהוא מופיע בזמן בקשת השינוי באתר האינטרנט של דוקטור סקי(. במידה ועלות החבילה החדשה תהיה זולה יותר מעלות החבילה המקורית אותה רכשו, לא יתקבל זיכוי ו / או קיזוז בגין החבילה החדשה.

דמי שינוי תאריכי חופשה למועד אחר - לחבילות ללא טיסות

שינוי תאריכי חופשה ייעשה אך ורק בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל). על הלקוח לוודא שנציג ד"ר סקי קיבל את הודעת הביטול.

 • מעל 60 יום לפני מועד היציאה מישראל - 50 אירו לאדם
 • מעל 40 ימים ועד 59 יום לפני מועד היציאה- 80 אירו לאדם.
 • מעל 15ועד 39 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 50% משווי העיסקה.
 • עד 14 יום לפני מועד היציאה מישראל- 70% משווי העיסקה.

יום מוגדר כיום עסקים שאינו כולל ימי שבת, חג ו/או ימי א' בשבוע.

במידה ויהיה שינוי בתאריכי החופשה למועד אחר, של אדם אחד או יותר והשינוי יתבצע מעל 21 ימים לפני מועד היציאה מישראל, תחויב כל הקבוצה לשנות את מועד החופשה לפי דמי השינוי המופיעים בדף תנאים ואחריות זה. בנוסף לדמי השינוי, בעת ביצוע שינוי תאריך חופשה, יצטרכו הנוסעים לשלם את ההפרש בין מחיר החבילה המקורי אותה רכשו למחיר החבילה החדש )כפי שהוא מופיע בזמן בקשת השינוי באתר האינטרנט של דוקטור סקי(. במידה ועלות החבילה החדשה תהיה זולה יותר מעלות החבילה המקורית אותה רכשו, לא יתקבל זיכוי ו / או קיזוז בגין החבילה החדשה.

דמי שינוי שם נוסע - לחבילות המבוססות על כל חברות התעופה

שינוי שם נוסע בהזמנה ייעשה אך ורק בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל). על הלקוח לוודא שנציג ד"ר סקי קיבל את הודעת השינוי.

 • מעל 60 יום לפני מועד היציאה מישראל - 200 אירו לאדם.
 • מעל 40 ימים ועד 59 יום לפני מועד היציאה - 250 אירו לאדם.
 • מעל 15ועד 39 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 300 אירו לאדם.
 • עד 14 יום לפני מועד היציאה מישראל - 400 אירו לאדם.

יום מוגדר כיום עסקים שאינו כולל ימי שבת, חג ו/או ימי א' בשבוע.

דמי שינוי שם נוסע - לחבילות ללא טיסות

שינוי שם נוסע בהזמנה ייעשה אך ורק בכתב (בפקסימיליה או בדוא"ל). על הלקוח לוודא שנציג ד"ר סקי קיבל את הודעת השינוי.

 • מעל 20 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 50 אירו.
 • עד 20 ימים לפני מועד היציאה מישראל - 100 אירו

יום מוגדר כיום עסקים שאינו כולל ימי שבת, חג ו/או ימי א' בשבוע.

שיעורי/הדרכות סקי וסנובורד

 • במסגרת השירותים שאנו מספקים לכם, אנו מתאמים בלבד שיעורי סקי בבית הספר לסקי ESF שבעיירות הסקי. ההתקשרות ביניכם לבתי הספר לסקי הינה עפ " י מסמך תנאי ההתקשרות של בית הספר בהתאם לקישורים הבאים:

  ESF טין: http://www.esf-tignes.org/cgv 
  Esf אבוריה: יש לשאול את נציג המכירות של ד"ר סקי.

תשומת לבכם מופנית לתנאי ביטול שיעורים מבחינת מועד ועלות הביטולים.

תנאי הגלישה

ד"ר סקי אינה אחראית בשום צורה על תנאי הגלישה וכמות השלג שבאתר ועל כמות המסלולים "הפתוחים" לגלישה והלקוח מוותר בזאת על כל תביעה נגד ד"ר סקי בגין היעדר תנאי גלישה הולמים.

שכירת ציוד סקי וסנובורד

ציוד הגלישה שאנו מספקים במסגרת החבילה, מבוטח בבטוח מינימלי המכסה נזקים שנגרמים משימוש רגיל וסביר של הציוד כגון שריטות רגילות, שבירת רצ'טים וקריעת רצועות ביינדינג של סנובורד. בטוח זה אינו מכסה מקרים של גניבה, אובדן, שבירה של הציוד ו/או נזקים חמורים שנגרמים מגלישה ב- off piste או ב- snow park כגון שריטות עד הליבה של הסקי / סנובורד, מכות על הסכינים של הסקי / סנובורד או כל נזק אחר שנגרם משימוש לא הולם בציוד.

במידה ותרצו, אנו מספקים ביטוח מורחב לציוד ההשכרה בעלות של 15 אירו לשבוע המכסה את כל סוגי הנזקים למעט מקרים של גניבה, אובדן או שבירה של הציוד (לשנים) שבהם יש השתתפות עצמית של עד 150 אירו בהתאם למקרה.

תנאי השימוש בדירות

נזקים, שבירה ואובדן - נא דווחו לנציגנו תוך 24 שעות מרגע ההגעה לדירה על כל ליקוי או נזק שהנכם מוצאים בדירה, אחרת נצטרך להניח שאתם גרמתם לכך.
אנחנו מבינים שתאונות קורות ולכן לא נחייב אתכם על כוסות שבורות או צלחות סדוקות, אבל אנו חייבים לחייב בנזקים מהותיים שיגרמו על ידיכם.

רעש ומפגעים סביבתיים - נא כבדו את הסביבה בה הנכם נמצאים.
בסביבה בה אתם שוהים גרים עוד נופשים ו/או דיירי קבע ולכן הנכם מתבקשים להימנע מעשיית רעש מיותר. במיוחד האמור לגבי חזרה מאוחרת בלילה ו/או השמעת מוסיקה בווליום חזק.
במידה ויתקבלו תלונות משכנים ו/או מגורמים השייכים לבית המגורים, אנו נאלץ לפנותכם מהדירה ו/או לחייב את כרטיסכם על מנת לפצות את הנפגעים.
בכל אובדן מפתחות, אנו מחויבים להחליף את המנעולים ולכן נאלץ לחייבכם בעלות ההחלפה, שכפול המפתחות והזמן שלנו.

בכל אובדן מפתחות , אנו מחויבים להחליף את המנעולים ולכן נאלץ לחייבכם בעלות ההחלפה , שכפול המפתחות והזמן שלנו בסך של 100 אירו.

חוקי הבית

 • אסור לעשן בתוך הבית אלא במרפסת
 • אסור לזרוק בדלי סיגריות מהמרפסת
 • אסור להיכנס לדירה עם נעלי סקי או סנובורד
 • אסור לישון עם שמיכות וכריות ללא ציפיות
 • אסור להוציא שום חפץ מהדירה.
 • ביום העזיבה 
  יש להשאיר את הדירה נקייה,
  יש לשטוף את כל הכלים ולהחזיר אותם כשהם יבשים לארונות,
  יש להוציא את האשפה ולזרוק אותה לפחי המחזור, 
  יש להפריד את הציפיות מהשמיכות והכריות ולשימן במרוכז,
  יש לסדר את השמיכות והכריות בארונות המיועדים להם
  ויש להחזיר את כל המפתחות.

פרטי כרטיס האשראי

אנו לא ננהג עם אורחינו בקטנוניות, אך אנו חייבים להבטיח את עצמנו במקרים שנגרמו נזקים על ידיכם. במידה ויהיו נזק/ים שנגרמו על ידיכם או אורחיכם, נחייב את כרטיס האשראי שבו שילמתם את חופשת הסקי במלוא סכום עלות התיקון ו/או רכישת הפריט שניזוק.

שמרו על הדירה והציוד שבה ומנעו תשלום נזק מיותר !!!

הנחיות אחרות

 • על הלקוח חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי וביטוח מטען.
 • בחתימתו של הנוסע על הסכם הזמנה, לרכישת חבילת הסקי, שהתנאים שלה המופיעים לעיל, הינן חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בו. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה תועבר בכתב עד ולא יאוחר מ- 30 ימים מיום חזרתו של הנוסע מהחופשה. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט בתל-אביב בלבד, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה. מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב, כי לאחר תום שנה, מיום חזרתו ארצה של הלקוח, הוא לא יהיה זכאי לתבוע את ד"ר סקי בנוגע לחבילת הנופש וכל הקשור בה. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנה, בהסכמה, בהתאם להוראות סע' 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.
 • כל המידע באתר האינטרנט שאוב מתוך פירסומי אתרים שונים וספרות מקצועית ואין ד"ר סקי אחראי לדיוק של מידע זה.

עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת נופש לסקי ולאחר בצוע ההזמנה ע"י הלקוח, הוא מצהיר בזה כי נכרת בינו לבין "ד"ר סקי" הסכם לרכישת שירותי נופש, והוא מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע"פ והן בכתב בטלים. מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם.

אתרי סקי
חבילות סקי
צור קשר