>
  1. התקשרו 0776707520
  2. אודותינו
  3. צור קשר
דף הבית
אתרי סקי
חבילות סקי
אודותינו
צור קשר 0776707520
  1. דף הבית
  2. מדיניות ופרטיות

מדיניות ופרטיות

הצהרת ומדיניות פרטיות

מי אנחנו
1. האתר מופעל על ידי דוקטור סקי, מרחוב המורג 34, קציר, טלפון 072-3924448, פקס 077-6707521, דוא"ל info@doctorski.com אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה ושאלה.


מדיניות הפרטיות באתרwww.doctorski.co.il,, בקבוצת פייסבוק https://www.facebook.com/Dr.Ski.Vacations/ (יחד ולחוד להלן: "האתר")
2.   ד"ר סקי מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים באתרי האינטרנט, העמודים הרלוונטיים במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת שהוא מפעיל.
3.   כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר ד"ר סקי ובכל מדיום מקוון אחר, לרבות תנאי השימוש שם, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
4.   הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה. ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו. בתחתית עמוד זה יפורסמו נוסחים קודמים של המדיניות לפי מועד שינויים.
  
המידע הנאסף
5.   ד"ר סקי אוסף עליכם פרטים במטרה לאפשר לכם ליהנות מהצעות הנופש המעניינות אתכם ביותר ואשר מתאימות לרצונותיכם.
6.   המידע ו/או פרטי הקשר שלכם אותם תמסרו לנו ישמשו אותנו על מנת להציע לכם הצעות שונות בתחום נופש, תיירות, תעופה פנאי, ספורט ובילויים. אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע.
7.   ד"ר סקי יאסוף עליכם הן מידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם (לרבות מידע אישי ככל שתמסרו (למשל שמכם, מס' הדרכון שלכם, מס' הטלפון שלכם, כתובת הדוא"ל שלכם, הכל ככל הנדרש לביצוע ההזמנות באתר) והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו.
8.   כמו כן נשמר בידי ד"ר סקי מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת תכתובות פנימיות, פרטי ההזמנות והחבילות אותן רכשתם, פרטי מועדי נסיעותיכם ומקומות השהות שלכם, עותקי הסכמים ככל שיחתמו, היסטוריית הפעילות שלכם עם ד"ר סקי, תשלומים שביצעתם לד"ר סקי וכן כל מידע אחר שצוין לידו במפורש כי לא יתפרסם.
9.   כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לד"ר סקי, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו להשתמש בשירותים כאלו ואחרים שד"ר סקי מעמיד לרשותכם או לרכוש חבילות או הזמנות כאלו ואחרות. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.
10.   בעת השימוש באתר של ד"ר סקי ואחרים (דוגמת פייסבוק) יצטבר אצלנו מידע (לרבות ביחס להתנהלותכם ברשת, הזמנות חופשה ופנאי שונות שתבצעו, לוח הזמנים שלכם, דפי מידע או פרסומות שקראתם, העמודים בהם צפיתם, הנושאים שעניינו אתכם, פרטי המחשב או הטלפון או כל חומרה אחרת שבאמצעותה ניגשתם לאתר ועוד).
11.   המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו, המצויים בישראל.
 
"קוקיות" – Cookies
12.   האתרים השונים המופעלים על ידי ד"ר סקי אף משתמשים באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies), Facebook Pixel, Beaconsואמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי או כזה שאינו מזהה אתכם אישית על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות אליכם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות,  לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, וכדומה.
13.   ‘קוקיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳עוגיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר).  אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של ד"ר סקי. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה׳קוקיות׳ במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.
 
השימוש במידע הנאסף
14.   השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:
  14.1.   כדי לבצע עבורכם את ההזמנות אותן ביקשתם.
  14.2.   כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם.
  14.3.   כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם, בניהול "עגלת הקניות" שלכם והזמנותיכם באתר וכדומה.
  14.4.   כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים.
  14.5.   לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם ד"ר סקי באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMSלמשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד.
  14.6.   ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך.
  14.7.   לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר.
  14.8.   לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
15.   לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
16.   ד"ר סקי מבקש לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS"), במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותיו, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר של ד"ר סקי.
17.   מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל info@doctorski.com.
 
מסירת המידע לצד שלישי
18.   ד"ר סקי רשאי לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, ד"ר סקי לא יעביר לצד שלישיים כלשהם (למעט אלו הנכללים בהגדרת "ד"ר סקי" לעיל) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
  18.1.   לעובדי ונציגי האתר וכן לספקים המנויים בו (כגון חברות סליקת כרטיסי אשראי, סוכני נסיעות, חברות תעופה, בתי מלון וכדומה) לשם אספקת כל שירות אותו ביקשתם, השלמת ההזמנות שלכם באתר וביצוען בפועל.
  18.2.   לתשומת לבכם – סליקת כרטיסי האשראי האתר מבוצעת על ידי צדדים שלישיים במסגרת ההתקשרות עמנו. כל הפרטים הקשורים בסליקה זו נאספים על ידי אותם צדדים שלישיים, העושים בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולא שלנו. לד"ר סקי אין כל יכולת לשלוט בהתנהלותם.
  18.3.   מידע סטטיסטי או התנהגותי אחר שאינו מזהה אישית שיסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם.
  18.4.   אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש;
  18.5.   אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
  18.6.   כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין ד"ר סקי או מי ממנה;
  18.7.   מקום בו ד"ר סקי תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  18.8.   ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.
19.   אם האתר ו/או ד"ר סקי יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – ד"ר סקי תהיה זכאית להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.
 
אבטחת מידע
20.   ד"ר סקי מפעיל ומיישם מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלו. אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע שלו, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
21.   ד"ר סקי אינו מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
22.   ככל שבוצעה פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מאירועים קטני היקף), ד"ר סקי יפעל להביא עובדה זו לידיעתכם כמיטב יכולתו.
23.   לידיעתך, פרטי כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים כלל בד"ר סקי.
 
זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים
24.   המידע ישמר במאגר המידע של ד"ר סקי.
25.   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. תהליך זה מוגדר בחוק והפניה אלינו תבוצע באמצעות הדוא"ל info@doctorski.com, הפקס 077-6707521 או בדואר רגיל לד"ר סקי מרחוב המורג 34, קציר, מיקוד 3786800.
26.   בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, ד"ר סקי יפעל כמיטב יכולתו לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.
 
שונות
27.   בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו במייל שלהלןinfo@doctorski.com.
 
 
 

טופס פנייה מהירה

חופשות קרובות
אתרי סקי
חבילות סקי
צור קשר