>
 1. התקשרו 0776707520
 2. אודותינו
 3. צור קשר
דף הבית
אתרי סקי
חבילות סקי
אודותינו
צור קשר 0776707520
 1. דף הבית
 2. תנאים ואחריות

תנאים, הגבלת אחריות והנחיות

מידע ותנאים כלליים

אחריות
השירותים המפורטים באתר זה כפופים לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן,
רישום של נוסע לאחת מהחבילות או חלקן, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים ומגבלות אלו.
ידוע לנוסע שתנאים ומגבלות אלו מהווים תנאי לחוזה ההתקשרות בינו לבין המארגנים ואף מחייבים אותו.
כל השירותים אותה מציע "ד"ר סקי" הינם שירותים הניתנים ע"י גוף שלישי ו"ד"ר סקי" נחשב כשליח עבור הנוסע או מטעמו כגורם מקשר בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים והניתנים לשינוי עפ"י החלטתם.
מובא בזאת לידיעתכם, כי יתכנו מקרים בהם יאלץ בית המלון לשנות את המלון המוזמן למלון אחר, בכפוף למציאת חלופה הולמת ברמת מלון זהה.
תשלום עבור הזמנה
הזמנה תיכנס לתוקף אך ורק לאחר ביצוע תשלום מלא של החבילה,
זאת מיד עם אישורה ולא יאוחר מ- 60 ימים לפני מועד היציאה, זאת בתנאי שהזמנה בוצעה 60 ימים לפני מועד היציאה ומעלה. במקרה של ביצוע הזמנה 60 ימים לפני מועד היציאה, התשלום יהיה מידי עם אישורה.
אי ביצוע תשלום עפ"י התנאים המוזכרים, משמעו ביטול הזמנה בהתאם לתנאי דמי הביטול באתר,
זאת 3 ימים מיום שליחת התראה ללקוח בדוא"ל ו/או שיחה ו/או הודעה קולית לטלפון הנייד של הלקוח.
 
דמי ביטול – הזמנות חבילות סקי המבוססות על טיסות ד"ר סקי לצרפת משבת לשבת (בין התאריכים 09.03-06.04) וסופיה (בנסקו) בימי שישי עד שישי (11.01-22.03.2019)
מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול מ- "ד"ר סקי" בכתב בלבד וחתום ע"י הלקוח,
אם בדוא"ל, בפקס' ו/או במכתב. באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה במשרדינו ולקבל על כך אישור בכתב
.
 • ביטול מרגע ההזמנה עד 70 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – ללא דמי ביטול למעט עלות הסליקה בסך 3% מסכום עלות החבילה, גם אם ההזמנה שולמה לא באמצעות כרטיס אשראי.
 • ביטול 69 עד 50 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 150€ לנוסע
 • ביטול 49 עד 31 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 40% מעלות החבילה לנוסע
 • ביטול 30 עד 15 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 60% מעלות החבילה לנוסע
 • ביטול 14 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) עד יום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע
 
**דמי ביטול המצוינים הינם בתוקף לכל חבילות הסקי אלא אם נשלחו ואושרו ע"י הלקוח תנאי דמי ביטול אחרים לחבילות סקי ייחודיות (כגון מלונות יוקרה עם תנאי ביטול מחמירים)
 
בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול  ע"י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין. בנוסף, יישאו המבטלים או שאר הנוסעים של ההזמנה את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים שלא ביטלו את הזמנתם, זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל הביטול. במקרה שהייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטולים מצד נוסעים אחרים באותה ההזמנה ולא שולם עלות השינוי ע"י המבטלים או שאר הנוסעים בהזמנה, תבוטל ההזמנה ע"י ד"ר סקי לפי דמי הביטול המופיעים בדף תנאים ואחריות זה.
 
ביטול  שישלח ל- "ד"ר סקי" ביום שבת/ראשון/ום חג או ביום שאינו יום עבודה בחו"ל יחשב כאילו נעשה ביום העבודה העוקב (לצורף קביעת דמי שינוי/ביטול)
 
דמי ביטול הזמנות חבילות סקי המבוססות על חברת התעופה איזי ג'ט (בימי שבת בין התאריכים 01.12.18-09.03.2019 ובימי חמישי בכל התאריכים)
מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול מ- "ד"ר סקי" בכתב בלבד וחתום ע"י הלקוח,
אם בדוא"ל, בפקס' ו/או במכתב. באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה במשרדינו ולקבל על כך אישור בכתב
 • ביטול מרגע ההזמנה עד 40 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה מישראל -  250 אירו לאדם.
 • ביטול 39 ועד 15ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה  75% - משווי העסקה.
 • ביטול 14 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) עד יום היציאה -  100% משווי העסקה.
 
**דמי ביטול המצוינים הינם בתוקף לכל חבילות הסקי אלא אם נשלחו ואושרו ע"י הלקוח תנאי דמי ביטול אחרים לחבילות סקי ייחודיות (כגון מלונות יוקרה עם תנאי ביטול מחמירים)
 
בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול  ע"י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין. בנוסף, יישאו המבטלים או שאר הנוסעים של ההזמנה את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים שלא ביטלו את הזמנתם, זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל הביטול. במקרה שהייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטולים מצד נוסעים אחרים באותה ההזמנה ולא שולם עלות השינוי ע"י המבטלים או שאר הנוסעים בהזמנה, תבוטל ההזמנה ע"י ד"ר סקי לפי דמי הביטול המופיעים בדף תנאים ואחריות זה.
 
ביטול  שישלח ל- "ד"ר סקי" ביום שבת/ראשון/ום חג או ביום שאינו יום עבודה בחו"ל יחשב כאילו נעשה ביום העבודה העוקב (לצורף קביעת דמי שינוי/ביטול).
 
דמי שינוי - הזמנות חבילות סקי המבוססות על טיסות ד"ר סקי משבת לשבת (בין התאריכים 09.03-06.04) וסופיה (בנסקו) בימי שישי עד שישי (11.01-22.03.2019)
דמי שינוי בסך 75€ לאדם יחולו על לקוח שהזמנתו אושרה וברצונו לשנות תאריך/מלון ו/או להחליף שם במידה ובקשת השינוי הוגשה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת, ראשון וחג) לפני מועד היציאה, זאת בנוסף להפרש הקיים (במידה וקיים) בין החבילות ובתנאי שיש מקום בתאריך/מלון הנבחר.
פחות מ-45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה - לא ניתן לבצע שינוי תאריך/מלון כלל!!!! (שינוי שכזה יחשב כביטול ההזמנה לפי תנאי הביטול הנ"ל והזמנה חדשה למועד/מלון אחר)
שינוי שם פחות מ-45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה - כל שינוי שכזה יבדק באופן פרטני בהתאם לפרטי ההזמנה, יתכן וד"ר סקי תאפשר את השינוי אך בדמי שינוי גבוהים מהרגיל..
 
דמי שינוי הזמנות חבילות סקי המבוססות על חברת התעופה איזי ג'ט (בימי שבת בין התאריכים 01.12.18-09.03.2019 ובימי חמישי בכל התאריכים)
לא ניתן לבצע שינוי תאריך/מלון כלל!!!! (שינוי שכזה יחשב כביטול ההזמנה לפי תנאי הביטול הנ"ל והזמנה חדשה למועד/מלון אחר).
כל שינוי שם מרגע ההזמנה ועד מועד היציאה יבדק באופן פרטני בהתאם לפרטי ההזמנה, יתכן וד"ר סקי תאפשר את השינוי אך בדמי שינוי גבוהים מהרגיל ובהתאם למדיניות השינויים של חברת התעופה והספקים השונים.
 
דמי טיפול
דמי טיפול בסך 15€ לאדם יחולו על לקוח שמעוניין לבטל שירות בהזמנתו, כגון ביטול ציוד / הדרכה / ארוחות וכו. כמו כן, שינוי שכזה יהיה אפשרי אך ורק במידה וטרם שוחרר החומר (שוברים) ללקוח.
בנוסף, דמי טיפול המחויבים בחלק מהמוצרים אותם מציע ד"ר סקי, מייצגים את עלות הטיפול בהזמנה ואינם חלק ממחיר כרטיס הטיסה או החבילה אשר נרכשה דרך ד"ר סקי
 
חוק הגנת הצרכן
לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי ד"ר סקי. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהעלות היחסית של ההזמנה (שירותים המתבצעים בישראל או יוצאים מישראל כדוגמת טיסה) או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, תיירות אחרים וד"ר סקי.
 
תשלום בגין הזמנה במזומן או העברה בנקאית
לקוחות אשר ציינו בהזמנה שברצונם לבצע העברה בנקאית ו/או מסירת מזומן, ימסרו את פרטי כרטיס האשראי לסוכן/ת המטפל/ת בעת ביצוע ההזמנה. מכרטיס האשראי תחויב מקדמה בסך 100 יורו לאדם.
השלמה ל-50% מסך העסקה יש להעביר עד שבוע מיום חיוב המקדמה. תשלום של יתרת הסכום יש לבצע לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד היציאה. במקרה של ביצוע הזמנה פחות מ-60 ימים לפני מועד היציאה,
יש לשלם את מלוא הסכום מעבר למקדמה עם אישור ההזמנה ולא יאוחר משבוע לאחר מכן.
במקרה של אי תשלום בהתאם למועדים הנ"ל, יחויב האשראי בו חויבה המקדמה ב-3 תשלומים ללא ריבית
באופן אוטומטי וללא הודעה מראש (במקרה של אשראי שלא מאפשר חיוב בתשלומים - הסכום יחויב באופן אוטומטי בתשלום אחד). במקרה של הפקדה / תשלום בשקלים, יש לברר עם המשרד, טרם ביצוע התשלום,
את הסכום בשקלים ע"פ שער העברות והמחאות גבוה נכון ליום ביצוע התשלום.
הפרשי שער הנובעים מאי התאמה בשערי המט"ח יגבו באופן אוטומטי מכרטיס האשראי בו חויבה המקדמה.
במקרה של העברה בנקאית / הפקדת מזומן לחשבון ספק החבילה, חובה לשלוח העתק אישור של הבנק למייל של הסוכן המטפל או לפקס מס 04-6777232 ולוודא טלפונית קבלת הפקס.
 
שינויי מחירים, שערים, מס דלק, מסי נמל והיטלי מטבע
מחירי החבילות נקובים במטבע זר. תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.
החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער העברות והמחאות גבוה כחוק, כפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם ליום מועד התשלום בפועל. שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילות.
במקרים של שינוי מחירים בהיטלים למיניהם כגון: תוספות דלק, ייקור מסי נמל וכו.. מרגע סגירת החופשה ועד החזרה מהחופשה ובכפוף לדרישות חברות התעופה הסדירות והשכר, גם במקרה שהתמורה עבור החופשה שולמה בחלקה או במלואה, חברת "ד"ר סקי" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות בכל עת ולדרוש את עלויות השינוי מהלקוח. במקרה זה יהיה הלקוח רשאי לקבל לידיו מידי החברה את המסמך המעיד על שינויי המחירים
 
טיסות
הטיסות הנן טיסות סדירות או טיסות שכר. 
כל הזמנים וימי הטיסות עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. במקרה של איחורים בטיסות, לא תהיה ד"ר סקי אחראית לשיבושים שיגרמו בשל כך או לאבדן שרותי קרקע. זמני הטיסה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין ביכולתנו להבטיח השלמת ימים במלואם. ד"ר סקי מתחייב להביא את הנוסעים ליעדם הסופי ללא התחייבות לנתיב הטיסה ו/או חברת התעופה, אף אם שמה של חברה כלשהי מופיע בפרסום. 
כל שאר התנאים מופיעים ע"ג כרטיס טיסה.
 
העברות
בחבילות הכוללות העברות, העברות אינן פרטיות (אלא אם הוזמנו העברות פרטיות), ואינן ישירות משדה התעופה למלון/דירות, אלא מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיניבוס האוסף/מפזר את הלקוחות במספר אתרים/בתי מלון.
לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה.
משך הנסיעה משתנה והוא מותנה, במזג האוויר ומצב התנועה בדרכים. במקרה של עיכוב מעבר לסביר, הלקוחות מתבקשים ליידע את ספק ההעברות שפרטיו מצוינים על גבי השובר, או ליידע את ד"ר סקי.
 
מודם סלולרי  /SIM DATA
 
כרטיס הסים לשימוש בטלפון הנייד החכם (מכל הסוגים) מקנה גלישת אינטרנט בנייד (ללא קו לשיחות) בנפח 500 MB  הינו מתנה. הזכאות הינה לכרטיס אחד לכל נוסע מעל גיל 18, לרוכשים חבילות סקי לשבוע בלבד הכוללות טיסה בימי שבת בלבד והחלוקה עד גמר המלאי. בשל העובדה שמדובר במוצר טכנולוגי, ד"ר סקי אינה יכולה להתחייב על התאמת הסים למכשיר, להבטיח ששירות זה יפעל בקרב כל לקוחותיה בחו"ל או לקחת אחריות על תקלות טכניות של חברת הסלולר המקומית
 
תנאי השכרת מודם סלולרי, השגות לגבי פעילות המכשיר, הרחבת נפח הגלישה או ימי ההשכרה
מעבר לחבילה ששולמה ע"י ד"ר סקי או כל טענה אחרת הנה במסגרת ההסכם בין הלקוח לOrange France/SFR וד"ר סקי אינה צד בעניין. 
 
מס מקומי
באתרי סקי רבים נהוג לגבות מהתיירים מס מקומי, מס זה לא נגבה על ידי ד"ר סקי בארץ, ואינו חלק מהשירותים בגינם שילמו הלקוחות, גובה המס המקומי נע בסביבות 1.5-3.5 יורו לאדם ליום.
יש לשלם את המס ישירות במלון בית דירות.
 
חדרים זוגיים/חדרי טווין (שתי מיטות יחיד)
בבתי מלון רבים ישנם בחדרים הזוגיים שתי מיטות יחיד נפרדות או מיטה אחת כפולה. 
אין כל אפשרות להבטיח מראש ואין המארגנים אחראיים לסידור המיטות בחדר וטיבם.
 
נזקים וביטוחים
על הנוסע חלה החובה לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען. 
"ד"ר סקי" אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען, גנבה, אבדה והוצאות רפואיות. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו מכל סיבה שהיא, יהיה זה באחריות הבלעדית של הנוסע.
"ד"ר סקי" אינה אחראית להחזרים כלשהם של שירותים שלא נוצלו ע"י הנוסע מכל סיבה שהיא.
אין המארגן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה.
 
ביטולים מצד המארגנים
המארגנים רשאים לבטל כל חופשת סקי אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצועה או מכל שיקול אחר. במקרים אלו תוצע לנוסע חופשה חלופית בתאריך או ביעד אחר, או לחלופין החזר כספי בהתאם לתשלום ששולם בפועל ע"י הנוסע וללא כל פיצוי כספי.
 
זיכויים והחזרים
לאחר היציאה לא יוחזרו כספים עבור כל חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסעת לרבות שיעורי סקי, השכרת ציוד, סקי פס, ארוחות, כניסה לאטרקציות וכיו"ב, גם אם נגרם הדבר בעקבות פציעה. 
 
הערות חשובות
במידה ונתקלתם בזמן שהותכם בחו"ל בבעיה כלשהי הקשורה לשהותכם ולחבילה אותם רכשתם באמצעות ד"ר סקי, עליכם ליידע את המלון ואת הסוכן בארץ, בזמן אמת. בתי מלון רבים כמו גם נותני שירותים אחרים לא ייבדקו את טענות הנוסעים במידה ולא דווח על התקלה בזמן אמת.
ימי עבודה יחשבו כל אחד מהימים למעט שבת, ראשון, ערבי חג וחג
 
הדרכת סקי/סנובורד מקומית
"ד"ר סקי" אינה אחראית בשום דרך שהיא על נושא ההדרכה לסקי/סנובורד, 
לרבות טיב ההדרכה ומספר שעות ההדרכה, כל נושא ההדרכה הנו באחריותו הבלעדית של בית הספר המקומי לסקי/סנובורד.
 
קבוצות הדרכת סקי בעברית
בקבוצות ההדרכה בעברית מינימום 7 גולשים בקבוצה באותה רמת גלישה. 
במקרה של ביטול קבוצה עקב מיעוט גולשים באותה רמה, יקבל הלקוח זיכוי עבור ההדרכה או לחלופין הדרכה מקומית.
צירוף מפעילה חברתית לקבוצות הסקי בעברית בכפוף למינימום 20 ילדים מתחת לגיל 11.
 
כבודה ושונות בנושא הטיסה
בשל העובדה שלכל חברת תעופה יש תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט, יש לקבל מהסוכן/ת המטפל/ת תנאים ספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה.
 
קבלה ופינוי של חדרים, דירות או וילות
בשל העובדה ששעות קבלת / פינוי חדרים משתנה ממקום אירוח אחד למשנהו, יש לוודא קבלת שעות אלו מהסוכן/ת המטפל/ת בעת ביצוע ההזמנה.
 
תנאי הגלישה
ד " ר סקי אינה אחראית בשום צורה על תנאי הגלישה וכמות השלג שבאתר ועל כמות המסלולים "הפתוחים" לגלישה והלקוח מוותר בזאת על כל תביעה נגד ד"ר סקי בגין היעדר תנאי גלישה הולמים.
 
סמכות שיפוט
מוסכם ע"י הצדדים שסמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד.
 
תוקף דרכון ואשרות
על הלקוח לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה ולשלוח צילומי דרכון עפ"י בקשת סוכן/ת הנסיעות, כל בעיה הנגרמת מהעובדה שלקוח בחר שלא לשלוח צילומי דרכון הנה באחריות הלקוח בלבד. על הלקוח לוודא שיש ברשותו כל אשרה ו/או מסמכים הדרושים ליציאתו מהארץ וכניסתו לארץ היעד. חברת "ד"ר סקי" אינה אחראית על נושאים אלו.

טופס פנייה מהירה

חופשות קרובות
אתרי סקי
חבילות סקי
צור קשר